Divadlo Bratří Formanů

ADA / Divadlo

ADA je autorské představení studentů DAMU volně inspirované osobností Ady Lovelace. Poetický salónní večírek se skrz algoritmický pohled proměňuje v myšlenkovou mapu. Touha po poznání a žízeň po uznání. Představení o tom, jak láska k vědě a strojům ovlivní vnímání prostředí kolem nás. Jak tenká hranice může být mezi vědeckým a poetickým světem. Matematický princip se projevuje jako charakterový rys a algoritmus se promění v partituru.

Půvabný kalkulus – stroje s intuicí – exaktní krása.

1.

Půvabný algoritmus. Stroje s intuicí. Exaktní krása. Ada Lovelace. Přijměte pozvání na salónní večírek, kde se racionální změní v poetické a intuitivní v exaktní.

2.

ADA je autorské představení studentů DAMU volně inspirované osobností Ady Lovelace. Poetický salónní večírek se skrz algoritmický pohled proměňuje v myšlenkovou mapu. Touha po poznání a žízeň po uznání. Představení o tom, jak láska k vědě a strojům ovlivní vnímání prostředí kolem nás. Jak tenká hranice může být mezi vědeckým a poetickým světem. Matematický princip se projevuje jako charakterový rys a algoritmus se promění v partituru. Půvabný kalkulus – stroje s intuicí – exaktní krása.

Vstupné: 190Kč,-  / 130Kč,-

ADA

1.

A lovely algorithm. Intuitive machines. Exact beauty. Ada Lovelace. An invitation to a salon; a party where the rational turns poetic and the intuitive becomes exact.

2.

ADA is a performance created by a group of students from DAMU (The Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague) and is loosely inspired by the personality of Ada Lovelace. A poetic salon is transformed under the lens of an algorithm and becomes a mind map. Longing for knowledge. Thirst for recognition. A performance about how the love of science and machines influences our perception of our surroundings. About the thin line between the worlds of science and poetry. A mathematical principle manifests itself as a character trait, and an algorithm modulates into a musical score. Charming calculus – machines with intuition – exact beauty.

Entry: 190 CZK,- / 130 CZK