Divadlo Bratří Formanů

Aktuální opatření

Milí diváci,

s ohledem na vládní nařízení Vám představujeme podmínky, za kterých konáme naše akce:

 1. Všechna představení budou obsazena maximálně do 50 % kapacity hlediště.
 2. Vstupenky do našeho sálu nejsou číslovány. Z důvodu nutného dodržení rozestupů mezi diváky, vyjma členů jedné domácnosti, bude každý divák při vstupu do divadla usazen divadelním personálem tak, aby byla dodržena veškerá hygienická opatření.
 3. Všichni návštěvníci se budou muset při vstupu do sálu prokázat:
  • negativním AG testem ne starším než 72 hodin vystaveným akreditovanou laboratoří nebo
  • negativním PCR testem ne starším než 7 dní vystaveným akreditovanou laboratoří nebo
  • certifikátem o provedeném očkování (21 dní od první dávky očkování) nebo
  • potvrzením o prodělané nemoci COVID-19 (maximálně 180 dní od PCR testu potvrzujícím onemocnění).Ve všech výše uvedených případech bude vyžadováno vytištěné písemné potvrzení z kompetentních míst nebo předložení SMS zprávy na displeji vašeho telefonu. Negativní PCR či antigenní test návštěvníci doloží potvrzením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce o negativním testu provedeném ve škole či školském zařízení.U dětí do 6 let není testování požadováno.
 4. S ohledem na případnou potřebu trasování musí loď Tajemství po nezbytně nutnou dobu evidovat kontaktní údaje přítomného diváka (jméno, e-mailovou adresu a tel. číslo). Kontaktní formulář bude na lodi Tajemství k dispozici u uvaděče. Prosíme Vás však, abyste si vstupenky zakoupili online.Loď Tajemství se zavazuje, že získané kontaktní údaje nevyužije k jinému účelu, než pro který budou poskytnuty. Po uplynutí 30 dnů budou tato data skartována.
 5. Všichni diváci musí mít po celou dobu návštěvy lodi Tajemství nasazený funkční respirátor odpovídající kategorii FFP2.

V případě, že někdo z příchozích diváků nebude některou z těchto podmínek splňovat, bohužel ho nebude možné do sálu pustit.

Děkujeme Vám za pochopení, už se na Vás moc těšíme!

 

Tým lodi Tajemství