Divadlo Bratří Formanů

BĚH PRO PAMĚŤ NÁRODA / vyhlášení / Setkání

Vyhlášení výsledků firemní výzvy.

Běžíme za všechny, kteří se nevzdali. Připomínáme si ty, kteří bojovali proti totalitám v minulosti, i ty, kteří za svobodu bojují dnes.

Výtěžek ze startovného půjde na natáčení vzpomínek pamětníků, vzdělávání a pomoc hrdinům.