Divadlo Bratří Formanů

PRAGUE CLOCKWORK CABARET – světová premiéra / Divadelní premiéra

Pražský mechanický kabaret je spektákl stvořený strojem, předvedený člověkem. Živé postavy českých a světových dějin v umělých situacích, písních a tancích. Beethoven, Golem, Havel, Miss Evropa a české předsednictví EU v kulisách Prahy. Vezme umělá inteligence práci divadelníkům? Přijďte se přesvědčit na světovou premiéru představení na pomezí technologie a divadla. Evropské turné zastaví v Praze jen na podzim 2022. Představení je v anglickém jazyce a trvá 60 minut.
Projekt vzniká za finanční podpory Hlavního města Prahy. Více informací na www.plaiprague.eu

 

ENG:

Prague Mechanical Cabaret is a spectacle created by machine, performed by man. Real figures of Czech and world history in artificial situations, songs and dances.  Beethoven, Golem, Havel, Miss Europe and the Czech Presidency of the EU with Prague in the background.  Will artificial intelligence take theater workers’ jobs?  Come see for yourself at the world premiere of a unique performance at the border of technology and theater. 2022 European tour will stop in Prague this Autumn only. The performance is in English and lasts 60 minutes.  The project is created with the financial support of the Capital City of Prague. More information at www.plaiprague.eu